Login dla szybszego dostępu do najlepszych ofert. Kliknij tu jeśli nie masz konta.

Grunt pod osiedle 11171m2 Gdańsk południe Deweloper inwestor Prywatnie

miesiąc temu Sprzedam Gdańsk   49 Wyświetleń

9,867,900 zł

  • grunt-pod-osiedle-11171m2-gdansk-poludnie-deweloper-inwestor-big-0
  • grunt-pod-osiedle-11171m2-gdansk-poludnie-deweloper-inwestor-big-1
  • grunt-pod-osiedle-11171m2-gdansk-poludnie-deweloper-inwestor-big-2
  • grunt-pod-osiedle-11171m2-gdansk-poludnie-deweloper-inwestor-big-3
Lokalizacja: Gdańsk
Cena: 9,867,900 zł

Działki mieszkalno-usługowe o łącznej powierzchni 5831m2,pod inwestycję. Wyjątkowo atrakcyjne ze względu na wyznaczenie na tym obszarze przybliżonego miejsca DOMINANTY PRZESTRZENNEJ,

ustalona MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNOSI

25 METRÓW! Teren położony na wzgórzu ok 70m.n.p.m. co zapewnia piękny widok.

PUM ok 5000m2

Obręb Maćkowy 094 Mpzp 1911

MEDIA: prąd, woda i kanalizacja w odległości ok 200 metrów.

OKOLICA: Znajduje się w sąsiedztwie dawnego zakładu mleczarskiego(200metrów), którego teren aktualnie przygotowywany jest pod budowę mieszkaniową.

Położenie to najprężniej urbanizująca część miasta. Od Centrum dzieli ją odległość 6km,jest bardzo dobry dojazd, ale w bliskim otoczeniu znajdują się również tereny

zielone (lasy oraz Park Ferberów ,do którego prowadzić będzie deptak i ciąg pieszo-rowerowy)

Zaznaczony na czerwono obszar to powierzchnia dwóch sąsiadujących ze sobą działek:

A)67/1 mieszkalno-usługowa o powierzchni 3204m2 z wyznaczoną dominantą przestrzenną 1850zł/m2

B)67/2 mieszkalno-usługowa o powierzchni 2627m2 1500zł/m2

Dodatkowo możliwość zakupu działki zaznaczonej kolorem żółtym:

C)66 pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną 5340m2 1200zł/m2

Poniżej zamieszczone ustalenia co do możliwości zabudowy.

FUNKCJE WYŁĄCZONE: szpitale ;domy opieki społecznej ;obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m²;domy mieszkalne poniżej 4 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej.

ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM-nie ustala się,

WARUNKI URBANISTYCZNE:

1) intensywność zabudowy- minimalna :nie ustala się,maksymalna:1,0,

2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej -nie ustala się z zastrzeżeniem pkt. 11.1

(należy przeznaczyć minimum 0,3 m² powierzchni biologicznie czynnych na 1m² powierzchni mieszkaniowej)

3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową-40%,

4) wielkość działki- nie ustala się,

5) inne zasady i warunki podziałów terenu-nie ustala się,

6) inne- ciąg pieszo-rowerowy łączący teren 020-62 z 022-81.7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

1) linie zabudowy -nie ustala się

2) wysokość zabudowy:

a) dla dominanty przestrzennej–minimalna: 18 m, maksymalna: 25 m,

b) w pozostałych przypadkach–minimalna: nie ustala się ,maksymalna: 15 m,

3) formy zabudowy- nie ustala się

4) kształt dachu-nie ustala się

5) inne- dominanta przestrzenna w formie budynku usługowego w pobliżu skrzyżowania ulicy 022-81 z 025-81

Zapraszam do składania ofert na adres mailowy nieruchomoscigda@wp.pl

nr kontaktowy

507355144

510298715


Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

Dodatkowe Informacje

Pokoje 0
Powierzchnia 5831